[HALL:am], [HaLAMM] eller [HaLLam]? Hur uttalar egentligen Växjös tränare sitt efternamn?

Blogg
Sam Hallam

Foto: Filip Sjöfors

Ända sedan Magnus Arvedson fick foten som tränare i Bofors IK har jag funderat på hur efternamnet Hallam uttalas. Samma fundering finns det säkerligen fler som går och bär på, att döma av de olika uttalsskolor som existerat sedan Sam Hallam blev en offentlig person. Namnet är engelskt efter pappa Hallam, men hur uttalas det?
Är det [HALL:am] som Leif Boork säger det, med stark betoning på första stavelsen?
Är det [HaLAMM] som jag hört sägas under CMore-sändningarna, med en betoning som påminner om ka-boom!!?
Eller är det [HaLLam] där de två L:en uttalas lite tydligare än resten av bokstäverna?
Nyfiken som jag är ställde jag frågan till rätt person, som svarade:
– Jag har hört alla möjliga varianter, men själv brukar jag säga [haLLam], sa Hallam.
Så nu vet svaret på denna dödsviktiga fråga.